BetterPlay.info
За всеки, който иска да помогне за развитието на сървърите! - Printable Version

+- BetterPlay.info (https://betterplay.info)
+-- Forum: BetterPlay.info (https://betterplay.info/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Новини (https://betterplay.info/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: За всеки, който иска да помогне за развитието на сървърите! (/showthread.php?tid=183)За всеки, който иска да помогне за развитието на сървърите! - Fresh - 01.04.2018

[BG]
Здравейте, ако имате желание да помогнете на сървърите да се развият по-бързо и да имаме повече хора, може да ни помогнете като изпратите смс реклама за някой от сървърите ни на стойност 2,40лв. с ДДС.

Можете да изпратите смс реклама на номер 1916 с текст TXT GTRS IP.Адрес.на.сървъра
Отдолу са различните текстове за различните сървъри в зависимост от това кой искате да рекламирате.
Respawn SMS Text: TXT GTRS 94.156.74.173:27000
Ние не ви задължаваме да го правите, това си е ваш избор!

[EN]
Hi, if you have wish to help to our servers to develop fast and have more people,you can help us such as send sms advertisement for one of our servers us worth value 2,40lv-1,20euro with DDS.

You can send an sms ad to number 1916 with the text TXT GTRS IP. Server address.
Below are the different texts for the different servers depending on who you want to advertise.
Respawn SMS Text: TXT GTRS 94.156.74.173:27000
We do not oblige you to do it, it is your choice!